O mnie

Nazywam się Anna Kupińska. Jestem absolwentką filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumaczeniami zajmuję się od 1997 roku. Od 2004 roku posiadam tytuł tłumacza przysięgłego, w 2005 zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/6215/05. Ponadto studiowałam Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Public relations na Akademii Leona Koźmińskiego.

wpis na listę tłumaczy
wpis na listę tłumaczy

Zawsze staram się, aby moje tłumaczenia były jak najbardziej wierne oryginałowi. W każdym tłumaczeniu zwracam szczególną uwagę na to, by zachować specyfikę tłumaczonego języka. Tłumaczenia wykonuję również z zachowaniem oryginalnych formatów, a także na dowolnych nośnikach danych.
Wszystkie tłumaczone przeze mnie teksty mają charakter poufny (jeśli to konieczne, podpisuję odpowiednią umowę o poufności).
Przy realizacji dużych zleceń i dla stałych klientów proponuję promocyjne ceny.
Istnieje możliwość przesyłania zleceń i przekazywanie wykonanych tłumaczeń pocztą elektroniczną lub faksem. Tłumaczenia przysięgłe, ze względu na wymóg oryginału ze stemplem, muszą zostać odebrane osobiście lub mogą być przesłane tradycyjną pocztą bądź kurierem.